Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění platný od 1.8.2020

Lékařská prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel – info…

500,- Kč

Lékařská prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel nad 65 let – info…

400,- Kč

Lékařská prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu

500,- Kč

Lékařská prohlídka k vydání potravinářského průkazu

400,- Kč

Lékařská prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu

100,- Kč

Vyjádření ke zdravotnímu stavu – tábory, rekreační sportovní činnost

100,- Kč

Vyplnění formuláře komerční pojišťovny

250,- Kč

Vyplnění návrhu na lázeňskou péči samoplátce

300,- Kč

Vystavení potvrzení o zdravotním stavu dle náročnosti

min. 100,- Kč

Vypsání žádosti do DD, do ústavu sociální péče

200,- Kč

Vystavení náhradního hlášení pracovní neschopnosti

50,- Kč

Podrobný výpis z dokumentace do 10 pracovních dnů

200,- Kč

Odběr krve na žádost pacienta, bez doporučení lékaře (cena laboratorního vyšetření je hrazena zvlášť dle ceníku laboratoře)

50,- Kč

FOB test na žádost pacienta mimo vyšetření v rámci preventivní prohlídky nad 50 let

550,- Kč

Komplexní vyšetření osoby bez zdravotního pojištění

500,- Kč

Cílené vyšetření osoby bez zdravotního pojištění

200,- Kč

Předoperační vyšetření u výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění – info

300,- Kč

Očkování:

 – Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění

 – Očkovací látka je hrazena dle ceníku distributora

100,- Kč

Komplexní/cílené vyšetření pro posouzení zdravotního stavu ve věcech sociálního zabezpečení (OSSZ) – info…

0,- Kč

Lékařská prohlídka v rámci pracovně-lékařských služeb (vstupní, mimořádná, výstupní) – info…

500,- Kč

Příplatek za expresní vyhotovení lékařské zprávy, výpisu z dokumentace pro jiné než léčebné účely:

 – na počkání 

+ 200,- Kč

 – do druhého dne

+ 100,- Kč

Kopírování 1xA4

4,- Kč