Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění platný od 1.8.2020

Lékařská prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel – info…

700,- Kč

Lékařská prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu

700,- Kč

Lékařská prohlídka k vydání potravinářského průkazu

400,- Kč

Lékařská prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu

400,- Kč

Vyjádření ke zdravotnímu stavu – tábory, rekreační sportovní činnost

200,- Kč

Vyplnění formuláře komerční pojišťovny
  – 300 Kč + 100 Kč za každých započatých 10 minut

300,- Kč
+100 Kč/10min

Vyplnění návrhu na lázeňskou péči samoplátce včetně EKG

800,- Kč

Vystavení potvrzení o zdravotním stavu dle dokumentace (bez klinického vyšetření)

200,- Kč

Vypsání žádosti do DD, do ústavu sociální péče

400,- Kč

Podrobný výpis z dokumentace do 10 pracovních dnů

300,- Kč

Odběr krve na žádost pacienta, bez doporučení lékaře (cena laboratorního vyšetření je hrazena zvlášť dle ceníku laboratoře)

60,- Kč

FOB test na žádost pacienta mimo vyšetření v rámci preventivní prohlídky nad 50 let

600,- Kč

EKG

200,- Kč

Komplexní vyšetření osoby bez zdravotního pojištění

1000,- Kč

Cílené vyšetření osoby bez zdravotního pojištění

580,- Kč

Předoperační vyšetření u výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (bez EKG a odběrů krve) – info

580,- Kč

Očkování:

 – Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění

 – Očkovací látka je hrazena dle ceníku distributora

200,- Kč

Komplexní/cílené vyšetření pro posouzení zdravotního stavu ve věcech sociálního zabezpečení (OSSZ) – info…

0,- Kč

Lékařská prohlídka v rámci pracovně-lékařských služeb (vstupní, mimořádná, výstupní) – info…

700,- Kč

Příplatek za expresní vyhotovení lékařské zprávy, výpisu z dokumentace pro jiné než léčebné účely:

 – na počkání 

+ 500,- Kč

Kopírování

5,- Kč/1 A4
+ 10 Kč/1 min

Kalkulace regulované ceny je provedena v souladu s ustanovením Části II., Oddílu D, odstavce 7, Cenového předpisu MZ 1/20022/CAU ze dne 21.října 2021