Prohlídka ke stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel dle vyhlášky 277/2004 v aktuálním znění - min. doba vyšetření 30 min.

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydává posuzující lékař po zhodnocení zdravotního stavu žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění zjištěného lékařskou prohlídkou a na základě vyhodnocení prohlášení žadatele nebo ke zdravotní způsobilosti, předchozích záznamů ve zdravotnické dokumentaci vedené o posuzované osobě, informací o zdravotním stavu posuzované osoby sdělených jejím registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost a dále výsledků dalších odborných vyšetření, která si vyžádal.

Na vyšetření je třeba donést :

  • vyplněné prohlášení posuzované osoby , které je součástí posudku

pokud nemáte možnost prohlášení vytisknout a vyplnit doma, provedete to v ordinaci v rámci prohlídky

  • poslední lékařské zprávy od specialistů, brýle (pokud nosíte)

  • občanský a řidičský průkaz

  • pokus se léčíte s cukrovkou, onemocněním s poruchami vědomí, težkým kardiovaskulárním onemocněním, těžkým onemocněním zraku či sluchu, duševní poruchou počítejte, že bude nutné požádat specialistu o vyjádření ke schopnosti řídit motorové vozidlo. Nutnost vyjádření specialisty určí lékař při prohlídce.

Formuláře ke stažení