Lékař

MUDr. Lucie Šefrhansová, Ph.D.

Sestra

Renata Korandová, DiS.