Aktuality

Očkování Černý kašel Letos máme nejvyšší výskyt černého kašle za poslední roky. K 3.3.2024 bylo hlášeno již 1 666 případů ve všech věkových skupinách (medián věku je 35 let). Ve velkém riziku jsou také novorozenci a kojenci (již 36 případů do 1 roku věku). Očkování a přeočkování má velký význam pro děti i pro dospělé. Je silně doporučeno především všem těhotným ženám po 27. týdnu gravidity, a to bez ohledu na datum předchozího očkování proti tetanu (a v každé graviditě). Mezi nejrizikovější skupinu patří dosud neočkované děti do 2 měsíců věku, očkování matky chrání novorozence a dosud neočkované kojence pasivně přenesenými protilátkami. Očkování je silně doporučeno seniorům, chronicky nemocným (zejména s onemocněním plic), osobám s primárním a sekundárním imunodeficitem a zaměstancům pracovišť pečujícím o nejvíce ohrožené osoby (pediatrie, neonatologie, infekční odd., praktičtí lékaři, pracoviště pečující o imunospurimované pacienty, pneumologie, pobytová sociální zařízení pro seniory, kojenecké ústavy). Přeočkování kombinovanou acelulární vakcínou proti tetanu, záškrtu a černému kašli (Boostrix, Adacel), případně tetanu, záškrtu, černému kašli a dětské přenosné obrně (Adacel polio, Boostrix polio) doporučeno všem dospělým alespoň 1x v dospělosti. Vnímavou populací jsou všichni. Očkování kombinovanou vakcínou proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli (ev. + dětské přenosné obrně) patří mezi pacientem hrazená očkování. Pokud máte o očkování zájem, objednejte se prosím u sestřičky.

Očkování Prevenar 13
S očkováním na chřipku je možné spojit očkování proti pneumokokům. Pacientům nad 65 let hradí toto očkování zdravotní pojišťovny. 

Očkování Covid-19
Doporučuji očkování proti Covid-19, více na www.mzcr.cz

Komunikace s námi: 
Veškeré návštěvy prosím objednávejte telefonicky.  Pokud chcete předepsat léky, prosím prioritně hlavně mladší ročníky o žádost cestou online objednávání, emailem či sms. Pokud nezvládáte, volejte. Léky Vám předepíšeme, jakmile to bude možné, nejdříve po ordinační době. Někdy se může stát, že i další den. 

Novinky v očkování od 1-1-2022:
– z veřejného pojištění je hrazeno očkování proti klíšťové encefalitidě pro osoby nad 50 let věku
– z veřejného pojištění je hrazeno 
očkování proti chřipce u zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví
z veřejného pojištění je nově hrazeno očkování proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typu b a proti chřipce, a to nově u pojištěnců s indikovanou nebo provedenou splenektomií a dále u pojištěnců s provedenou autologní nebo allogenní transplantací kmenových hemopoetických buněk.
– od 1.1.2022 je možné podat 3.dávku očkování proti onemocnění Covid-19 všem starším 18 let po 5 měsících od 2. dávky. Objednat se můžete přes náš objednávkový systém nebo telefonicky.

Novinky v preventivních prohlídkách: 
nově je součástí preventivní prohlídky u pacientů ve věkovém rozmezí od 45 let do 61 let doporučení preventivního očního vyšetření u poskytovatele ambulantní péče v oboru oftalmologie ve čtyřletých intervalech. 

Ordinační hodiny

Platné od 1.1.2021:
                                Pro objednané
Po          7:00 – 12:00                 13:00 – 18:00
Út           7:00 – 12:00
St           7:00 – 12:00
Čt           7:00 – 12:00
Pá          7:00 – 12:00

 • Návod pro použití ON-LINE objednávkového systému.
 • On-line je možné se objednat pouze na prohlídky: preventivní,  k řízení motorových vozidel, k držení zbraně a pracovně-lékařskou prohlídku.
 • V případě potíží pište na ordinace@praktikblovice.cz 

Objednáváme na:

 • akutní ošetření
 • odběry krve
 • prohlídky diabetiků a hypertoniků
 • preventivní prohlídky
 • lékařské prohlídky k posouzení způsobilosti řídit motorové vozidlo – info…
 • lékařské prohlídky k posouzení způsobilosti držet zbrojní průkaz
 • lékařské prohlídky k vydání zdravotního průkazu
 • předoperační vyšetření – info…
 • lékařskou prohlídku k posouzení členů jednotek sboru dobrovolných hasičů – formulář
 • pracovně lékařské prohlídky – info…

Smluvní pojišťovny

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky (VZP)

207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

201 – Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)

211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)