Poskytované služby

  • Diagnostická, léčebná a preventivní péče
    - přístrojové vybavení: INR, CRP, Streptest A, pulzní oxymetrie, iFOB, otoskopie
  • Posudková činnost
  • Dispenzarizace
    - dispenzarizujeme nemocné s arteriální hypertenzí, prediabetem, nekomplikovaným diabetem II.typu a onkologicky nemocné.

Pracovně lékařské služby