Koronavirus - Otázky a odpovědi

Co je izolace?
Domácí izolace dle zákona o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb. par. 2 odst. 6 znamená, že je nutné zůstat izolován doma od ostatních členů rodiny, ideálně v dobře větrané místnosti, mít vlastní nádobí, ručníky a běžné dom. potřeby, používat roušky, dodržovat dostatečnou hygienu, po použití WC a sprchy po sobě vydezinfikovat , nákupy si zajistit prostřednictvím rodiny, charity či dovážkové služby. Izolace trvá nejméně 10 dní. Při ukončení musíte být tři dny bez klinických příznaků. Pokud klinické příznaky přetrvávají, izolace se prodlužuje. Test před ukončením izolace 10. den se již neprovádí.

Co je karanténa?
Ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. par. 2 odst 7 písm. a znamená oddělení zdravé osoby, která byla v kontaktu s infekčním onemocněním od ostatních osob. Pokud je Vám nařízena karanténa, je nutné zůstat doma, nestýkat se s dalšími lidmi kromě rodiny, nákupy zi zajistit s pomocí rodiny, přátel či dovážkové služby. Vhodné je sledovat svůj zdravotní stav. Podle posledního mimořádného opatření budete odeslání KHS či praktickým lékařem 5. až 7. den od posledního kontaktu s nakaženým na test PCR. Pokud toto není možné splnit, je zde možnost provést test 10. den. V případě klinických příznaků můžete jít na test i dříve. Druhý test se již neprovádí.

Byl jsem v kontaktu s COVID pozitivní osobou, co mám dělat?
Důležité je zůstat v klidu a začít dodržovat karanténní opatření. Pozitivní osoba je kontaktována KHS, jsou jí nahlášeny kontakty a u nich určí, zda šlo o epidemiologicky významné kontakty, doporučí karanténu a odešle Vás na test. Pokud je to jasné, například u členů společné domáctnosti může pomoci i praktický lékař. Karanténu vystavuje praktický lékař prostřednictvím elektronické nechopenky (Mimořádné opatření vlády).

Mám respirační onemocnění, co dál?
V případě, že máte příznaky jako rýma, kašel, teplota, bolest v krku, bolest hlavy nechoďte do ordinace a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře. Ten na základě anamnézy Váš stav vyhodnotí, doporučí léčbu a event. vystaví elektronicky pracovní neschopnost. Většinou do 3 dnů je určena další telefonická kontrola a dle vývoje se určí, jaký bude následující postup. Dle doporučeného algoritmu počítejte s pracovní neschopností i tehdy, že se nebude jednat o nákazu koronavirem. Zda půjdete na test RT-PCR určuje Váš ošetřující lékař.

Prodělali jste infekci COVID-19 a chcete pomoci?
Můžete darovat rekonvalescentní plasmu, která může pomoci lidem v těžkém stavu a opravdu můžete zachránit lidské životy. Odběry provádí Transfuzní oddělení FN Plzeň. Více informací zde